วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย และการเตรียมเอกสารที่ควรรู้

วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย และการเตรียมเอกสารที่ควรรู้

การแจ้งความคนหาย หมายถึง การแจ้งความกรณีคนหายกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจเพื่อลงรายงานบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการสืบค้นของระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เรื่องคนหายพลัดหลงต่อไป

ข้อแนะนำก่อนการไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจ

1. ครอบครัว คนหาย จำเป็นต้อง ตรวจทาน ข้อมูล เพื่อเป็นการรับรองได้ อย่างเห็นได้ชัด ว่า คน หาย ได้หาย ออกมาจากบ้าน ไปจริง ๆ โดย ไม่มี กรณี สงสัยว่า ติดงาน หรือ ไปที่อื่น ๆ ซึ่ง ส่งผลให้ กลับไปอยู่บ้าน ไม่ถูกเวลา โดยข้อมูล ดังที่กล่าวมา แล้วควรจะ สำรวจจากเพื่อนพ้อง

2. สนิท หรือ ผู้ที่มีความคิดว่า จะรู้การเคลื่อนที่ ของผู้หาย เป็นหนสุดท้าย ก่อนจะ ไม่ได้มีการติดต่อไป

3.ควรจะตรวจทานเงิน หรือ ข้าวของสำคัญ ของผู้หาย ว่ามีการนำ ประจำตัวไป ด้วย หรือเปล่า พิจารณาว่ามีการเก็บ เสื้อผ้าหรือ ทิ้งหลักฐาน อื่น ๆ อาทิเช่น จดหมาย บอกลา ไว้ ด้วย หรือเปล่า เพื่อเป็นข้อมูล และก็ หลักฐาน สำหรับการ การันตีว่า ผู้หายไป หายออกมาจาก บ้านไป จริง ๆ

4. ควรจะลำดับ เหตุ ทั้งปวง ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการหายไป แลก็ สถานะการณ์ ที่อาจมีส่วน เกี่ยวเนื่อง กับการหายไป โดยครอบครัว บางครั้งอาจจะเขียน ลำดับ เรื่องราว ลงในกระดาษ เพื่อไม่ยุ่งยากต่อการ เรียงลำดับ เรื่องราว อย่าง เป็น ขั้นตอน และก็แจ่มแจ้ง ทั้งเมื่อเวลาไป ฟ้องร้อง ที่โรงพัก ยังสามารถนำ ข้อมูล ดังที่กล่าวมาข้างต้น ไปให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อ่านได้โดยทันที เพื่อคุ้มครองป้องกัน การให้ข้อมูล บางทีก็อาจจะตกหล่น ไป ในหัวข้อที่มีความหมาย

วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย

วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย

ขั้นตอนการแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจ

1.พบพนักสอบสวนเพื่อให้สอบถามรายละเอียดและสอบปากคำผู้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของคนหาย
2.เสมียนประจำวันคดีลงบันทึกประจำวัน
3.พนักงานสอบสวนมอบสำเนาบันทึกประจำวันให้แก่ผู้แจ้ง (ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่มอบสำเนาบันทึกประจำวันดังกล่าวให้ ผู้แจ้งความต้องร้องขอ)
4.ให้ผู้แจ้งขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความไว้ด้วย สำหรับการประสานงานเพื่อสอบถามความคืบหน้า

แจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจไหนได้บ้าง

1.สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่ที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย
2.สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้หาย
3.สถานีตำรวจทุกแห่งที่คาดว่าผู้หายจะอยู่ในท้องที่ดังกล่าว
4.สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของครอบครัวผู้หาย

ระยะเวลาที่สามารถแจ้งความคนหายได้

ปัญหา ที่ครอบครัว คนหายเจอเสมอ สำหรับเพื่อการ แจ้งเหตุ คนหาย ที่โรงพัก เป็นการ ที่ตำรวจ ไม่ยอมรับ การรับฟ้องร้อง โดยอ้างเหตุผลว่า คนหายยัง หายไป ไม่ถึง 1 วัน ก็เลย ไม่สามารถที่จะ รับฟ้องร้อง ดังที่กล่าวมาแล้วไว้ได้ ดังนี้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บางครั้งก็อาจจะ ใช้ ดุลยพินิจ สำหรับการ ไม่รับ ฟ้องร้องได้ ในเรื่องที่ ไม่ควรแก่เหตุ ยกตัวอย่างเช่น การกลับบ้าน คลาดเคลื่อน จากเวลาธรรมดา ที่เคยกลับ เพียงแต่ 2-3 ชั่วโมง ยัง ขาดเหตุผล พอเพียง ด้วยเหตุว่า ผู้หาย บางครั้งก็อาจจะ ติดงาน หรือ มีเหตุจำเป็น เรื่องอื่น ก็เลย ทำให้ กลับไปอยู่บ้าน ช้ากว่า ธรรมดา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การแจ้งความ คน หาย ก็เลย สามรถ แจ้งได้ ตลอดระยะเวลา ไม่จำเป็นต้องไปหายไป ครบ 1 วัน ถ้าเกิดเป็น คราวที่มีความเร่งด่วน ดังเช่นเด็ก คนวัยแก่ หรือคนเจ็บ ที่มีลักษณะ ทางสมอง หายออกมาจาก บ้าน ไป สามารถฟ้องร้อง เพื่อขอร้อง จากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ได้โดยทันที

บุคคลที่มีสิทธิไปแจ้งความคนหาย

บุคคลที่มีสิทธิในการไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจ ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเรื่องคนหายพลัดหลงและประมวลวิธีพิจารณาความอาญา คือ บุคคลดังต่อไปนี้

ผู้บุพการีได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ผู้สืบสันดานได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ของผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ
สามี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
บุคคลอื่นอาจจะไปแจ้งความคนหายได้ เช่น นายจ้าง หรือ ผู้ที่ดูแลบุคคลนั้นอยู่เป็นต้น
หมายเหตุ : กรณีคนหายมาเรียนหรือทำงานในจังหวัดอื่นตามลำพัง เพื่อนหรือนายจ้างของผู้หาย ควรแจ้งให้ครอบครัวของผู้หายทราบ เพื่อให้ครอบครัวของผู้หายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในภูมิลำเนาของผู้หาย

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

เอกสารของผู้แจ้ง
บัตรประจำตัวประชาชน (หรือ)
บัตรประจำตัวข้าราชการ (หรือ)
หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารเกี่ยวกับคนหาย
สำเนาบัตนประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ภาพถ่ายคนหาย (ภาพที่ถ่ายไว้ล่าสุด ,มองเห็นชัดเจน)
ใบสำคัญทางราชการอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สถานีตำรวจ

กรณีตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย
กรณีตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะปฏิเสธการรับแจ้งความคนหายไม่ได้

ทั้งนี้ หากพนักงานสอบสวน ไม่ยอมรับแจ้งความคนหาย ผู้แจ้งควรไปดำเนิน การร้องทุกข์กับนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้น ๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวก ในการแจ้งความ

กรณีตำรวจไม่มอบสำเนาบันทึกประจำวัน
การแจ้งความ คนหายทุกกรณี ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาด้วยหรือไม่ พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความมีหน้าที่จะต้องให้สำเนาบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานกับผู้แจ้งด้วยทุกครั้ง ผู้แจ้งความจึงมีสิทธิในการเรียกรับสำเนาบันทึกการแจ้งความด้วยทุกครั้ง

หากผู้แจ้งความไม่ได้รับสะดวกในการแจ้งความคนหาย ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ

กรณีตำรวจไม่ให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนตามที่ผู้แจ้งความร้องขอ
กรณีคนหายในลักษณะเร่งด่วน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือ กรณีที่คนหายมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายครอบครัวคนหายสามารถร้องขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดำเนินการในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนหายได้ โดยให้รีบแจ้งแก่พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความคนหายให้รีบดำเนินการดังกล่าว

หากพนักงานสอบสวนไม่ยอมดำเนินการให้ ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการขอความช่วยเหลือดังกล่าว

สิทธิในการขอให้พนักงานสอบสวนช่วยเหลือและขอเข้าพบผู้บังคับบัญชา
ผู้แจ้งความหรือผู้ที่จะเข้าไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และเต็มใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นประชาชนจึงควรได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจในอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวก ผู้แจ้งควรไปดำเนินการร้องทุกข์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในสถานีตำรวจนั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการขอความช่วยเหลือดังกล่าว นักสืบ