ฟิล์มปรอท เป็นอย่างไร มาดูกัน??

ฟิล์มปรอท นั้น ไม่ได้มีส่วนผสมของปรอท อยู่นะคะ …แต่เป็นอนุภาคของโลหะ ที่ถูกผสานไว้บนฟิล์ม เพื่อช่วยในการลดและสะท้อนความร้อน ไม่ว่าจะเป็นไทเทเนี่ยม เงิน อลูมิเนี่ยม ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เจาะจงสูตรตายตัว
และด้วยอนุภาคต่างๆที่แตกต่างกันนี้ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ฟิล์มมีความเงา มีการสะท้อน หรือลดความร้อนไม่เท่ากันนั่นเอง
ที่เราเรียกกันติดปากว่า ฟิล์มปรอท ก็เพราะความเงาของฟิล์ม ที่ตอนเข้ามาในไทยยุคแรกๆ คนเห็นว่ามันสามารถสะท้อนเงาเหมือนกับกระจก ก็เลยเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นฟิล์มปรอท ฟิล์มเงา
เพราะฉะนั้น สำหรับใครที่กลัวว่าฟิล์มปรอท จะเป็นพิษเมื่อเสื่อมสภาพ หรือคายสารปรอทออกมาทำลายสุขภาพของเรา …ก็สบายใจได้ ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่