งานนักสืบ ควรต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร ? และต้องมีทักษะด้านอะไรบ้าง ?

งานนักสืบ ควรต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร ? และต้องมีทักษะด้านอะไรบ้าง ?

งานนักสืบ ควรต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร ?

งานนักสืบ ควรต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไร ?

สิ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝัน มันเท่ห์ มันดูฉลาด มันดูลึกลับ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้…. พื้นฐานต้องมีความอดทน ช่างสังเกตุ แคล่วคล่องว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฎิภานรอบตัว ต้องพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ ซึ่งโอกาสและจังหวะชีวิตไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัส…และมันคืออาชีพ “ นักสืบ..ใครๆก็อยากเป็น “ นั่นเอง

คำว่า”สายสืบ” ฟังดูเท่ห์จริงไ จริง แต่ว่า การที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ รวมทั้ง เพอร์เฟ็ค จำเป็นต้อง อาศัย หลายส่วนประกอบ ด้านในบุคคล เดียวกัน ตามความจริง และอาจจะไม่ครบก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีขีดความสามารถ ด้วยเหตุว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาย่อมมีสมรรถะ หรือความสามรถพิเศษ ที่ฟ้าประทานมาแตกต่างกัน

บางบุคคล ได้มา ครบถ้วนบริบูรณ์ดุจที่พวกเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย เคยทราบ เป็น คำ ว่า “เกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ หรือ Born to be” นั่นเอง แม้กระนั้น บางบุคคล บางทีก็อาจจะได้มาน้อยกว่าผู้อื่น ซึ่งไม่แปลก และไม่มีอะไรถูก หรือไม่ถูก ด้วยเหมือนกัน พูดอีกนัยหนึ่ง บางบุคคลเกิดขึ้นมา เพื่อเป็น หัวหน้า ในเวลาเดียวกัน ใครสักคนก็เกิดขึ้นมา เพื่อเป็น ผู้ปฏิบัติตาม หรือ รับคำสั่งเพียงแค่นั้น แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ดี ดูอีกด้าน ก็จะมองเห็น ความพอดีจากการ ที่มีบุคคล หลาย ๆ ลักษณะ ปะปน กันในโลก ของความจริง เพื่อสร้างสมดุล หรือ เติมเต็ม ส่วนที่ขาด ให้แก่ กันและกัน ได้อย่างพอดี

ด้วย บุคคลิก ลักษณะส่วนตัว ต่างคนต่างที่มา ย่อมแตกต่างกัน แน่ๆ แม้กระนั้น เมื่อค้นหา แล้วก็ ดิ่งสมรรถนะ ที่มีอยู่ในตัวออกมา ใช้ให้เหมาะสมกับ งาน ก็จะมีความเห็นว่า เพชร ในโคลน มี จริงด้วยเหมือนกัน ใน งานนักสืบ ย่อม มีทั้งคน ที่พร้อม เยอะที่สุด , มากมาย , ปานกลาง แล้วก็น้อย เป็นลำดับ.. กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ

กลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ มักจะมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งบุคคลิกลักษณะภายในและภายนอก ซึ่งบางคนเพียงแค่มองผิวเผินก็จะเห็นได้ว่ามีความเป็นผู้นำสูง ด้วยลักษะทางกายภาพ เมื่อได้เรียนรู้หรือสัมผัสตัวตนระดับนึง จะเห็นถึงความเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองและการจดจำที่ดีเยี่ยม เป็นต้น

สำหรับกลุ่ม ที่เกิดมาเพื่อ เป็น ผู้ปฏิบัติตาม มักจะมีอีก บุคคลิก ดังเช่นว่า บางบุคคล ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว อยู่เฉย ๆ ไม่ชอบให้ความเห็น ต่อสิ่งกระตุ้นรอบข้าง หรือ ต่อหน้าต่อตาหมู่ชน ถึงอย่างนั้นก็ ไม่มีความขัดแย้ง ถ้าหาก ต้อง ทำตามอย่างความเห็นของ คนจำนวนมาก หรือ รับคำสั่งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน… และก็การ ที่จะขัดเกลา ความนึกคิด สำหรับในการ ปฏิบัติงาน หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะ ปฏิบัติหน้าที่นั้น ใน งานสายสืบ ก็ราวกับ งานอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้อง ใช้ความฉลาด ความกระตือรือร้น เร่งรีบ มากยิ่งกว่า งานอื่น ๆ หลายเท่า ตัว ++ + รวมทั้ง จำเป็นต้อง อาศัย ทั้งยัง ความ เป็นศาสตร์แล้วก็ศิลป์ในขณะเดียวกัน

ในความเป็นศาสตร์นั้น เปรียบเหมือน ผู้ที่มี ภาวะความเป็นผู้นำสูง ชอบ ใช้ไหวพริบปฏิภาณ หรือ การนำตรรกะ เชิงวิชาการต่าง ๆ สำหรับการพินิจพิจารถาลักษณะงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน เพื่อ ใกล้เคียง แล้วก็ บรรลุผลได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งยังน้อยเกินไป ที่จริงแล้ว สำหรับการคู่ดำเนินงาน ยังอยากได้ ผู้ที่มีความชำนาญ ด้านนั้นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ความสามารถด้านการระงับอารมณ์ (Soft skills หรือ เปรียบเหมือน ความเป็น ศิลป์ นั่นเอง ความสามารถ ข้อนี้ สำคัญมาก พอกัน กับ วิชาความรู้เชิงวิชาการ หรือ เรียก ว่ เป็นของคู่กัน เป็นตัวเติมเต็ม ซึ่งกันและกัน อย่าง พอดี ( ราวกับ ขาว – ดำ ที่มาคู่กัน ข้อนี้แหละ เป็นหลักสำคัญ )

เรื่องทักษะ ด้านอารมณ์นั้น ยังแยกย่อย ออกได้หลายประการ ทุคนควรตระหนักและมีอยู่ในตัว ขอยกตัวอย่างดังนี้

1.ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ ( Leadership & Creativity ) ทักษะการเป็นผู้นำ นั้นไม่จำเป็น ต้องมีในหัวหน้าเท่านั้น แต่ทุกคน ควรมีทักษะนี้ติดตัว

รวมถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ นำเสนอได้ทันที โดยไม่ต้อง รอรับคำสั่งฝ่ายเดียว ในบางสถานการณ์ ที่เร่งด่วน ที่ต้องตัดสินใจ ทำอะไรบางอย่าง เฉพาะหน้า ก็ควรตัดสินใ จลงมือทำได้ทันท่วงที เพื่อป้องกัน ความเสียหาย ของงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

2.การสื่อสาร ( Communication )ในการทำงาน หรืออยู่ร่วมกันบนโลกนี้ ต้องอาศัย การสื่อสาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ การติดต่อสื่อสาร ที่ถูกต้องรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมส่งผลดี ต่อทุกฝ่าย ในงานนักสืบ ก็เช่นเดียวกัน นับเป็นอีกทักษะที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร ถ้าตีความหรือการสื่อสาร ไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำมาซึ่งความล่าช้า หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่องานได้

3.การทำงานเป็นทีม ( Team work ) ในการทำงาน ไม่มีคำว่าพระเอก หรือฉายเดี่ยว(One man show) มีแต่คำว่าการก้าว ไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างมั่นคง

และพร้อมเพรียงกัน นักสืบทุกคน ในองค์กร คือฟันเฟือง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน ให้สำเร็จในที่สุด ดังนั้น ทักษะการร่วมมือร่วมแรงกัน จะช่วยให้ศักยภาพ ของการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น หรือการทำงาน เป็นทีมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

นักสืบ ออนไลน์